Krutträsk

     

Nothuset

abmoberg-2.jpg

Foto: B. Fransson, 2014

Det gamla nothuset är en K-märkt byggnad som ligger vid Abmoträsket. Byggnaden sattes upp av familjen Tomasson som då bodde i Abmoberg. I notenhuset hängdes noten (ett stort fiskenät) upp till tork efter fisket i träsket.

abmoberg-3.jpg

Foto: B. Fransson, 2014.

Idag är byggnaden och omgivningen i behov av restaurering om inte detta kulturarv ska förstöras.