Krutträsk

     

eArkiv

 Grundtrasket-5.jpg

Grundträsket hösten 2013. Foto: B.  Fransson

Krutträsk historia är väldokumenterad dels p.g.a. intresset för Sorseleläseriet dels för att de första bosättarna Mor Greta och Nils båda var skriv- och läskunniga. I arkiv om Krutträsk (Grundträsk) finns

1. En sammanfattning av Mor Gretas bakgrund och liv "Om Mor Greta" av fil. lic. Barbro Fransson.

2. Mor Gretas egen text "Uppenbarelser" från avskriftsoriginal 1838-01-22 som renskrevs av Komminister Gustaf Westerlund. Dokumentet är idag tillgängligt vid Riksarkivet i Stockholm. 

3. Teologisk tolkning av Margareta Sophia Mårtensdotters "uppenbarelser" av domprosten teol. dr. Gunnar Wikmark, Härnösand.

4. Utdrag ur Petrus Laestadius Journaler från hans besök hos Mor Greta och familjen Mårtensson i Gargnäs. ​I Journalerna redovisar Petrus Laestadius regeringsuppdrag om förutsättningarna att utveckla Norrland.

5. Minnen från kampen i skogsarbetarkojorna mellan Skogsarbetarförbundet och SAC (syndikalisterna) av Ombudsmannen vid SAC Axel Bilare. Axel Bilare beskriver också skolförhållandena i byarna i Lappmarken och  hur  livet  i Krutträsk  förändrades när  "rallarna kom till byn".