Krutträsk

     

Axel och Maria (Maja) Bilare

Axel Bilare föddes 1914 i Krutträsk. Under ungdomsåren kom han tidigt i kontakt med Syndikalisterna (SAC) och blev sedan deras ombudsman. Han var SAC trogen i mer än 50 år. I Axel Bilares minnen beskriver han hur rallarna kom till byn i maj 1927 och de socio-kulturella effekterna av detta möte. Rallarna var inte bara välavlönade utan också politiskt och fackligt medvetna. De spred kunskap om världen utanför byn, ja t.o.m. utanför Sverige. I slutet av sin yrkesverksamma tid tecknade Axel Bilare ned sina minnen från uppväxten och från tiden som ombudsman för SAC. Han har också dokumenterat Lossmenkonfliken (1924-1931), den längsta arbetskonflikt som Sverige erfarit. Det senare materialet har utgjort underlag för Norrlandsoperans uppsättning av Skogshuggarna.

Axel Bilares internationella intresse väcktes tidigt. I sina minnen berättar han om hur föräldrarna Johan August Andersson (1869-1958, Hemmansägare i Krutträsk gift med Sara Sofia Nilsson (1874-1962) blev uppläxade av jägmästaren sedan de köpt två porträtt som sålts av rallaren Söderkvist till förmån för Sacco och Vanzetti.  Axel var 13 år när han åhörde detta övergrepp på föräldrarna. De två anarkisterna Sacco och Vanzettis öde påverkade honom djupt.

Sacco och Vanzetti var två italienska immigranter som mot sitt nekande dömdes till döden för mord och rån mot en lönetransport i delstaten Massachusetts, USA i april 1920. Vid rånet dödades fabrikskassören och en säkerhetsvakt. Bytet uppgick till 15766 dollar. Rättegången blev mycket uppmärksammad och domen ledde till omfattande protester världen över. I Stockholm demonstrerade över 50000 personer på Stureplan. Efter avrättningen av Sacco och Vanzetti 1927 lades arbetet längs hela Inlandsbanan ned. Det ansågs att Sacco och Vanzetti var oskyldiga och att domen berodde på deras impopulära politiska åsikter samt på främlingsfientlighet. Verkställandet av domen mot Sacco och Vanzetti sköts upp flera gånger. Det framkom att en liga låg bakom rånmordet, men domaren vägrade öppna fallet på nytt. Sacco och Vanzetti avrättades i elektriska stolen den 22 augusti 1927. Först femtio år senare, 1977 förklarade guvernören i Massachusetts officiellt att Sacco och Vanzetti var oskyldiga. 

Sacco-o-Vancetti-2.jpg

Bilden föreställer Sacco och Vanzetti som rallaren Söderkvist sålt till Axel Bilares föräldrar. Bilderna är klistrade på en pappram (som brukade användas för religiösa motiv). Överst i blomgirlanderna är två änglar avbildade. Tavlorna kostade 15 öre styck.

2768_353_imagelarge.jpg

Axe Bilare demonstrerar mot behandlingen av Solzjenitsyn vid Sovjetiska ambassaden.

Axel Bilare, själv barnbarnsbarn till Mor Greta, initierade tillsammans med sin fru Maria, (tidigare metodiklektor vid lärarhögskolan, nu Linnéuniversitetet)  forskning om Mor Gretas liv och verksamhet. Maria (Maja) Bilare, född Strömberg, skrev också en bok baserad på denna forskning.

Axel-Bilare.png

Axel Bilare spelade också fiol. Bilden från en spelmansstämma på 1960 talet. Jon Erik Öst, Allan Karlsson och Axel Bilare Foto: Katarina Ågren, 1961, Vbm

Källor:

​Bilare, Axel (19xx) Minnen

Bilare, Axel (19xx) Lossmenkonflikten

Bilare, M. Barn av den heta elden, Västerbottensförlaget, Länsbildningsförbundet, Skolgatan 49, 902 46 Umeå. Utgiven 1988. ISBN-91-87432-01-3.