Krutträsk

     

Karl-Axels Gemensamhetsanläggning

På en holme i Abmoträsket har Karl-Axel Andersson anlagt en "gemensamhetsanläggning" till glädje för alla i byn att använda vid firande olika helger.

DSC00211-2.png

Foto: Fransson, B