Krutträsk

     

Guldbyn vid Tjålmträsk

Undersökningstillstånden Tjålmträsk 1-8 och Lillberget 1 ligger söder, sydväst, öster och sydost om Sorsele. Inom området har flera delobjekt, avgränsats med arsenikkis-mineraliserade block med både höga och låga guldhalter. Ett av dessa block analyserade 350 gram guld per ton och gav Mineraljaktens 1:a pris år 2000. Undersökningarna pågår fortfarande.