Krutträsk

     

Om Kakor (cookies)

Sedan den 25 juli 2003 måste alla svenska webbplatser följa Lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389. Enligt denna lag måste vi informera på webbplatsen om vi använder s.k. cookies. Dessutom måste webbplatserna informera om vad vi använder informationen till. Krutträsk använder den teknik som finns för att underlätta besöket, för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. En cookie är en liten textfil som sparas i Din dator när Du besöker en webbplats. Nästa gång Du besöker samma webbplats hämtas textfilen upp av webbplatsens server och kan göra anpassningar till detta. Observera att en cookie bara skickas till den server som skapade den.

Krutträsk kommer att använda cookies när Du skriver in egna uppgifter i de olika formulären som vi lägger in på webbplatsen. Det är för att Du ska kunna kontrollera Dina uppgifter och eventuellt kunna ändra i dem. Detta gör att Du slipper skriva in alla uppgifter på nytt varje gång. Dessa cookies kallas sessionscookies och kastas bort så fort Du stänger din webbläsare. Krutträsk kommer även att använda cookies, för att kunna mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor läses. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information.

Om Du inte accepterar att kakor används kan Du göra inställningar i Din webbläsares säkerhetsinställningar så att Du antingen inte tar emot några kakor alls eller att Du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på Din dator. I webbläsaren kan Du också radera tidigare lagrade kakor, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Lagen SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd 18 § Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling.

Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt. Tillsynsmyndighet är Post- och telestyrelsen. Länk till SFS 2003:389, lagen i fulltext.